Ewangelia na 16 sierpnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.08.2019 wg św. Mateusza 19, 3-12 z komentarzem:

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: „Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?” On odpowiedział: „Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: «Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem». A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”.

Odparli Mu: „Czemu więc Mojżesz przykazał dać jej list rozwodowy i odprawić ją?” Odpowiedział im: „Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz od początku tak nie było. A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę – chyba że w wypadku nierządu – a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo”.

Rzekli Mu uczniowie: „Jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić”. On zaś im odpowiedział: „Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili; i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili; a są także bezżenni, którzy ze względu na królestwo niebieskie sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje!”

Komentarz do Ewangelii na 16 sierpnia:

Faryzeusze dopuszczali oddalenie żony. A jednak wyczuwali, że sprawa rozwodu nie jest tak jasna i prosta. Stąd pytanie zadane Jezusowi o oddalenie żony. Wiedzieli, że każda odpowiedź przysporzy Mu wrogów. Pomyśl o konkretnym małżeństwie – swoim albo bliskich ci osób – w jaki sposób ci małżonkowie przeżywali swoje wspólne trudności i kryzysy?

„Co więc Bóg złączył – niech człowiek nie rozdziela”. Jezus stanowczo i bezkompromisowo staje na straży nierozerwalności małżeństwa. Wskazuje też na przyczynę rozwodów – zatwardziałość serca, czyli zerwanie więzi człowieka z Bogiem. Owocuje ono zanikaniem relacji ze współmałżonkiem i rozpadem małżeństwa. Rozwód to zawsze czyjś dramat, czyjeś nieszczęście, ból, gniew, odrzucenie i samotność. Może i ty masz takie doświadczenia – własne lub bliskich czy znajomych. Do czego ciebie wzywają dziś słowa Jezusa w kontekście twojej rodziny?

„Jeśli tak się ma sprawa człowieka z żoną to nie warto się żenić”. To zdanie sygnalizuje ważny problem – tzw. związki partnerskie, czyli po prostu wspólne życie bez ślubu. Jak myślisz – co jest powodem tego, że tak wiele osób rezygnuje z sakramentu małżeństwa i łaski z nim związanej? Czy uważasz, że nauka Jezusa jest zbyt wymagająca? Posłuchaj jeszcze raz tekstu Ewangelii, pozwól, by Słowa Jezusa dotknęły twojego serca. Poproś Pana o łaskę pojmowania, jak wielką wartością jest sakrament małżeństwa. Ofiaruj modlitwę za współmałżonka – obecnego, przyszłego czy też tego, z którym życie ci się nie ułożyło albo pomódl się za bliskie ci małżeństwo w kryzysie.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *