Ewangelia na 16 lutego 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.02.2018 wg św. Mateusza 9, 14-15 z komentarzem:

Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali:

«Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?»

Jezus im rzekł: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć».

Komentarz do Ewangelii 16 lutego:

Uczniowie Jana wyrażają zaniepokojenie nauczaniem Jezusa i zachowaniem apostołów. Wydaje się im, że oni łamią święte przepisy religijne: nie poszczą. Dzisiaj jest podobnie, czasami słyszymy wierzących, którzy niepokoją się nauczaniem papieża Franciszka o prostocie, pokorze i ubóstwie. Czy Ciebie także niepokoi to nauczanie?

Jezus spokojnie i jasno odpowiada na wątpliwości uczniów Jana. Dla Jezusa post nie jest drogą do doskonałości. Post, umartwienie, rezygnacja z tego, co słuszne, są wyrazem relacji z Nim, są drogą pogłębiania miłości.

Pomyśl o tych różnych stereotypach i regułach, których nieraz tak kurczowo się trzymamy, że nie ma w nas miejsca na prostą dobroć i zwyczajne gesty miłości. Jak możesz się od tego uwolnić? Czym masz odwagę kochać i służyć w wolności? Proś Jezusa o ducha postu i umartwienia, który daje wewnętrzną wolność i inspiruje, by lepiej kochać i służyć.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

1 komentarz do “Ewangelia na 16 lutego 2018 z komentarzem

  1. I to ma być komentarz do Słowa Bożego z tej Ewangelii. To jakiś żart chyba jest. To indokktrynacja co ma Franciszek…. O Jezusie i jego postawie proszę mówić, Słowo Boże wykładać a nie słowo dostosowywać do ludzkich zachowań.. Ślepi przewodnicy.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.