Ewangelia na 16 czerwca 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.06.2021 wg św. Mateusza 6, 1-6. 16-18 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę.

Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».

Komentarz do Ewangelii na 16 czerwca:

Jezus przestrzega cię dziś przed obłudą. On, który sam jest Prawdą, zachęca, by upodabniać się do Niego. Modlitwa, post i jałmużna nie powinny służyć autopromocji twojej osoby, ale mają zbliżyć cię do Boga i uwrażliwić na Jego obecność w drugim człowieku.

Przyjrzyj się swojemu życiu duchowemu. Co cię motywuje do modlitwy i uczynków miłosierdzia? Czy jest to miłość do Boga? Czy może zdarza się, że twoje działania są nieszczere lub dwulicowe, gdy pod przykrywką pobożności chcesz osiągnąć własne egoistyczne cele?

Jeżeli twoje motywacje są dobre, dziękuj za to Bogu Ojcu. Jeżeli jednak dostrzegasz elementy obłudy w swoim postępowaniu, proś Go, aby uczył cię pokory i pomagał żyć w Prawdzie. Na koniec porozmawiaj z Jezusem – z tym, który jest Prawdą. Opowiedz mu o sobie i swoich motywacjach w życiu duchowym. Proś, aby umacniał cię mocą miłości Ducha Świętego.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *