Ewangelia na 15 stycznia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.01.2020 wg św. Marka 1, 29-39 z komentarzem:

Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej.

On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały.

Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

Komentarz do Ewangelii na 15 stycznia:

Uzdrowienie teściowej Szymona było dobrem, które Jezus uczynił, nie stawiając żadnych warunków. Jednak to doświadczenie sprawiło, że kobieta przyjęła postawę służby. Jakie dobro ostatnio otrzymałeś? Do czego cię ono zainspirowało?

Jezus służył innym i jednocześnie był w bliskiej relacji z Ojcem. Wiedział, że osobista relacja z Bogiem jest fundamentem każdego działania. Być może ty też służysz innym: w pracy, rodzinie, wspólnocie. Czy jesteś w stanie dać swój czas również Bogu? Nie wypełniać w ten sposób wolnych chwil, lecz podarować Mu go zupełnie świadomie i dobrowolnie?

Jezus nie zatrzymuje się w jednym mieście. Chce, by dobro spotkało jak najwięcej osób. Potrzebuje do tego swoich braci, apostołów, zwykłych ludzi. Takich, którzy doświadczyli miłości Boga i chcą się tym cudem podzielić z innymi. Proś Ducha Świętego o spotkanie żywego Boga. Proś też o serce otwarte na służenie każdemu człowiekowi.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *