Ewangelia na 15 sierpnia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.08.2022 wg św. Łukasza 1, 39-56 z komentarzem:

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana”. Wtedy Maryja rzekła:

„Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”. Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

Komentarz do Ewangelii na 15 sierpnia

Jesteśmy świadkami Boga, który dotrzymuje swoich obietnic. Obiecał Maryi łaskę urodzenia Syna Bożego. Wybrał osobę pokorną, która ma zostać błogosławioną między niewiastami. W tym dniu wspominamy wniebowzięcie Maryi. Jesteśmy też jednym z obiecanych pokoleń, które będą sławić Maryję i Boga, który ją wywyższył. Przyjrzyj się swojemu życiu. Jakie teraz dostajesz zaproszenia od Boga, w jakie miejsca chce cię posłać?

Radość Maryi jest owocem Ducha Świętego. To promień doświadczenia Bożej miłości, znalezienia szczęścia w Bogu, który obdarowuje swoje dzieci. Radość, którą ogłasza Maryja, przekształca się w powód do radości dla całego Izraela. Począł się Zbawiciel, nasza nadzieja na odkupienie. Radości nie da się zatrzymać tylko dla siebie. Radość pielgrzymuje razem z Maryją do Elżbiety. Co sprawia Ci radość? Gdzie w swoim życiu widzisz promyki Bożej radości? Czy promieniuje ona na innych?

Radość można pielęgnować wdzięcznością. Możemy być wdzięczni za to, że zostaliśmy niesamowicie obdarowani. Maryja nie zatrzymuje chwały dla siebie, ale swoim zachowaniem głosi wiernego i kochającego Boga. Jej radość przemienia się w słowa uwielbienia dla Stwórcy. Maryja uczy, jak okazywać Panu Bogu swoją wdzięczność i miłość. Słuchając ponownie tekstu Ewangelii, możesz powtórzyć w sercu za Maryją słowa uwielbienia.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *