Ewangelia na 15 października 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.10.2019 wg św. Łukasza 11, 37-41 z komentarzem:

Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad.

Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to Pan rzekł do niego: „Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nierozumni! Czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza?

Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste”.

Komentarz do Ewangelii na 15 października:

Jezus wytyka faryzeuszom, że mylą prawdziwą pobożność ze skrupulatnym przestrzeganiem Prawa. Ich uwaga skupia się na tym, co zewnętrzne. Mają skłonność do przeceniania marginalnych przykazań i rytualnych czynności. Przy tym umniejszają znaczenie serca, które pozostaje dla nich nieczyste i pełne niegodziwości. Czy i ja czasem nie ulegam presji zewnętrznych działań, modlitw, postów, a zaniedbuję przemianę serca?

Jezus nie tylko demaskuje pozory, ale też wskazuje drogę do ich porzucenia. Prawdziwą czystość osiągamy, koncentrując się nie tyle na samych sobie i własnych działaniach, ile na ofiarowaniu siebie. To ofiarowanie jest daniem jałmużny. Uczeń Jezusa ma się dzielić słowem prawdy, czynić gesty miłosierdzia, głosić zbawienie swoją postawą. Podziękuj Jezusowi, że burzy w tobie to, co jest grą pozorów, i wskazuje drogę duchowej odnowy.

Proś Ducha Świętego o mądrość, by rozpoznawać to, co wewnętrzne, prawdziwe. Proś także o odwagę w dążeniu do głębokiej duchowej odnowy swojego życia.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *