Ewangelia na 15 października 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.10.2017 wg św. Mateusza 22, 1-14 z komentarzem:

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść.

Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić.

Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie”. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego?” Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: „Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych».

Komentarz do Ewangelii 15 października:

W usłyszanej przed chwilą przypowieści Jezus stara się ogłosić arcykapłanom i starszym, że nadeszły już czasy mesjańskie. Zaproszenie na ucztę to Boża inicjatywa względem każdego człowieka. Bóg często objawia się jako Ten, który do czegoś wzywa, ale zawsze daje możliwość wyboru. Pomyśl chwilę o Bożych zaproszeniach w ostatnim czasie, czy je dostrzegasz? Pamiętaj, że Bóg nie żąda od ciebie tego, co cię unieszczęśliwi.

Chrystus jest świadomy, że nie wszyscy przyjmą zaproszenie na ucztę, która symbolizuje pewien wymiar bliskości z Nim. Każdy z tych, którzy odrzucają zaproszenie, ma jakiś ważny powód: pole, kupiectwo. Czy w twoim życiu znajdujesz jakieś ważne powody, które sprawiają, że nie odpowiadasz Bogu ma wezwanie do bycia bliżej Niego? Przyjrzyj się im.

Przyjście na przyjęcie w odświętnym stroju pokazuje, że traktujesz serio gospodarza oraz całe wydarzenie. Pomyśl o tym, jaką szatę ubierasz na spotkanie z Bogiem. Zobacz, co to mówi o waszej relacji. Wiara, relacja z Bogiem to rzeczywistość, która może być traktowana niepoważnie. Poproś Boga o to, by pokazywał ci, jak najlepiej odpowiadać na to, do czego cię zaprasza.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

1 komentarz do “Ewangelia na 15 października 2017 z komentarzem

  1. Myślę że jak chcę spotkać się z Bogiem to nie szata jest ważna tylko to w jakim celu tam idę.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *