Ewangelia na 15 lutego 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.02.2017 wg św. Marka 8, 22-26 z komentarzem:

Jezus i uczniowie przyszli do Betsaidy. Tam przyprowadzili Mu niewidomego i prosili, żeby się go dotknął. On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś.

Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał: «Czy coś widzisz?» A gdy ten przejrzał, powiedział: «Widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa».

Potem znowu położył ręce na jego oczy. I przejrzał on zupełnie, i został uzdrowiony; wszystko widział teraz jasno i wyraźnie. Jezus odesłał go do domu ze słowami: «Tylko do wsi nie wstępuj».

Komentarz do Ewangelii 15 lutego:

Niewidomy nie trafił do Jezusa sam, ale przyprowadzili go życzliwi ludzie. W dodatku to oni, a nie niewidomy, poprosili Jezusa, aby go uzdrowił. Ta sytuacja pokazuje, jak wielkim błogosławieństwem dla niewidomego byli otaczający go ludzie. Czy ty też przyprowadziłeś kiedyś do Jezusa kogoś, kto sam nie znał do Niego drogi?

Jezus bierze niewidomego za rękę i wyprowadza poza wieś. Może nie chce robić sensacji. Nie pyta go o wiarę, ale pragnie przywrócić mu wzrok. Można odnieść wrażenie, że niewidomy jest pogodzony ze swoim losem i nie ma nadziei. Cała inicjatywa jest po stronie Jezusa, który stopniowo przywraca mu wzrok i dopytuje się, czy już dobrze widzi.

Może zastanawiać, dlaczego Jezus, zanim uzdrowił niewidomego, najpierw wyprowadza go poza wieś, z dala od wszystkich. Potem nakazuje mu, aby nie wstępował do wsi. Jezus wie, co dla nas najlepsze. Nie musimy wszystkiego rozumieć. Trzeba tylko słuchać tego, co mówi i być Mu posłusznym. Czy ufasz Jezusowi, nawet jeśli nie rozumiesz pewnych wydarzeń w twoim życiu? Poproś teraz Jezusa o zaufanie w każdym nowym dniu i oddaj się pod Jego opiekę.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *