Ewangelia na 15 listopada 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.11.2021 wg św. Łukasza 18, 35-43 z komentarzem:

Kiedy Jezus przybliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał.

Gdy usłyszał przeciągający tłum, wypytywał się, co to się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!” Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!”

Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się przybliżył, zapytał go: „Co chcesz, abym ci uczynił?” On odpowiedział: „Panie, żebym przejrzał”. Jezus mu odrzekł: „Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła”. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu.

Komentarz do Ewangelii na 15 listopada

Postaw się na miejscu niewidomego, który siedzi przy drodze i żebrze. Tym niewidomym może być każdy. Człowiek, który nie dostrzega Bożej rzeczywistości w swoim życiu, Jego troski i miłości, lub nie widzi swoich słabości. Często troszczy się o drobiazgi, zabiega o mało istotne rzeczy materialne, jak o najcenniejsze skarby. A ty, czym karmisz codziennie swoją duszę? Czy znajdujesz czas dla Boga? Może twoim pokarmem jest właśnie pokarm żebraka…

Ze ślepoty leczy wiara, czyli osobista relacja z Bogiem. Wszystko zależy od relacji z Jezusem: z niej wynika twój stosunek do ludzi, twoje zachowania oraz duchowy wzrost. Jednak działanie Boga w tobie nie jest przypadkowe – to nie jest loteria. Jezus mówi, że wytrwałość i determinacja niewidomego, a nie przypadek, sprawiły, że cud stał się możliwy. Jaki jest twój wkład w relację z Jezusem? Pomyśl o Waszych spotkaniach.

Dojrzała wiara to taka, która ma jasno określony cel. Wołanie niewidomego to nie prośba o jałmużnę, ale o doświadczenie czegoś więcej – żywej obecności Boga, która nadaje wszystkiemu sens. Czy znasz pragnienia swojego serca? Czy przez przykład twojego życia, inni mogą dostrzec Boga? Porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem o tej medytacji. Co cię w niej dotknęło, co było dla ciebie ważne?

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *