Ewangelia na 15 lipca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.07.2018 wg św. Marka 6, 7-13 z komentarzem:

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie.

«Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien». I mówił do nich: «Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich».

Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

Komentarz do Ewangelii na 15 lipca:

Pan, posyłając swoich dwunastu uczniów do głoszenia w całym kraju Ewangelii, nie pozwala im wziąć wiele. Robi tak dlatego, że do wypełnienia zadanej misji niezbędni są wyłącznie oni sami, a nie jakieś rzeczy, które mogą posiadać. I ciebie posyła codziennie do jakichś zadań. Spróbuj się zastanowić, do jakich. Czy pamiętasz wtedy, że rzeczy, których używasz przy wypełnianiu tych misji, nie są tak ważne jak to, co masz w sobie, jak ty sam?

Posyłając, Jezus wyposaża Apostołów w dwie rzeczy, które wskazują, co jeszcze poza tobą jest naprawdę ważne w twojej codzienności. Te „rzeczy” to posłanie Ewangelii i moc wyrzucania złych duchów. Obie mają jedno źródło – Boga. Obie są znakiem Jego obecności. Bo to ona właśnie liczy się w życiu. Spróbuj zapytać Boga, kiedy jest przy tobie i przyjrzyj się tym momentom.

Twoją misją jest twoje życie. Bóg pragnie, aby było dobre i posyła cię do spełnienia tego pragnienia. Z kolei do osiągnięcia wspomnianego celu prawdziwie użytecznym bogactwem nie jest to, co się ma, ale to, kim się jest. I to, z Kim się jest. Słuchając jeszcze raz Ewangelii, pomyśl właśnie o tym – kim jesteś i z Kim przestajesz? Warto zawsze zwracać się do Boga, aby coraz bardziej napełniać się Jego obecnością.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *