Ewangelia na 15 grudnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.12.2017 wg św. Mateusza 11, 16-19 z komentarzem:

Jezus powiedział do tłumów: «Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom: „Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili”.

Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: „Zły duch go opętał”. Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije, a oni mówią: „Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”.

A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny».

Komentarz do Ewangelii 15 grudnia:

Słowa Jezusa o dzieciach na rynku, z których jedne w tym samym czasie przygrywają i tańczą, weseląc się, a inne biadają i zawodzą, opisują nam wymownie nastroje Adwentu. W tym samym czasie jesteśmy uczestnikami radości i smutku. Radość pochodzi ze spojrzenia w przyszłość – oczekujemy z nadzieją na przyjście Zbawiciela. Smutek jest wynikiem nostalgii za tym, co utracone – popełniony grzech, odrzucone Boże przykazania.

W naszych uszach w czasie Adwentu pobrzmiewa wezwanie do pokuty za grzechy, a z tego wezwania wypływa radość. Pokuta może dokonać zmiany przeszłości i może także wyklarować przyszłość. Zestawienie dwóch postaci – Jana Chrzciciela i Jezusa – uczy nas, jak łączyć radość nadziei ze smutkiem pokuty, jak łączyć przeszłość i przyszłość w obecnej chwili przeżywanej z Jezusem w liturgii Adwentu.

Czy potrafisz w sobie odczuć smutek z powodu zła popełnionego w przeszłości? Czy żałujesz i chcesz poprawy? Czy potrafisz z nadzieją spojrzeć w przyszłość, którą dotyka Boże miłosierdzie? Spróbuj zrealizować w najbliższym czasie Janowe i Jezusowe wezwanie do pokuty za grzechy. Niech udzieli ci się radość i smutek Adwentu realizujące się w teraźniejszości twojego życia. Jeśli jeszcze nie próbowałeś w tym czasie Adwentu podjąć się pokuty za grzechy, to teraz masz na to czas. Zadziałaj, módl się, wynagrodź zło popełnione, zmień z Bożym Miłosierdziem swoją przyszłość.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *