Ewangelia na 15 czerwca 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.06.2021 wg św. Mateusza 5, 43-48 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził”. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski».

Komentarz do Ewangelii na 15 czerwca:

Jezus prosi, abyśmy na wzór Boga kochali miłością doskonałą. Prosi, abyśmy nie ograniczali naszej miłości jedynie do tych, od których doświadczamy dobra i życzliwości. Jezus wskazuje nam wszystkich ludzi, bo są to umiłowane dzieci Jego Ojca.

Mamy kochać nieprzyjaciół nie ze względu na jakieś korzyści. Chodzi o miłość ze względu na Boga. Jezus zaprasza, abyśmy dążyli do miłowania we wszystkim, abyśmy przy każdej okazji i w każdej sytuacji upatrywali tę możliwość coraz większego doskonalenia się w miłowaniu. Czy jest w tobie pragnienie pójścia tą drogą upodobnienia do Ojca niebieskiego?

Matka Teresa powiedziała: „Przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść, ale obojętność”. A ty jak traktujesz swoich nieprzyjaciół, a może prześladowców? Co możesz już dziś zrobić dla ludzi, których nie lubisz? Módl się: Panie, dziś potrzebuję twojego Świętego Ducha, aby mi towarzyszył. Niech uczy mnie, jak kochać, zwłaszcza kogoś, kogo kochać dotąd było mi trudno. Naucz mnie szczerze modlić się „odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.