Ewangelia na 14 września 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 14.09.2022 wg św. Jana 3, 13-17 z komentarzem:

Jezus powiedział do Nikodema:

„Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”.

Komentarz do Ewangelii na 14 września

W rozmowie z Nikodemem Jezus odwołuje się do historii opisanej w Księdze Liczb. Izraelici wędrujący przez pustynię szemrali przeciwko Bogu. Doświadczyli plagi węży zabijających ich swoim jadem. Patrząc na tę scenę jako na pewną metaforę, można uznać, że Izraelici zaczęli ginąć, kiedy przestali ufać Bogu. Podali w wątpliwość Jego Miłość. Co w tobie umiera, kiedy odwracasz się od Boga, gdy maleje twoja ufność do Niego?

Aby wężowy jad nie był dla nich zagrożeniem, Izraelici musieli spojrzeć na węża miedzianego umieszczonego na słupie. Jezus wyraźnie wskazuje na ten symbol jako na zapowiedź odkupienia, którego On dokona na krzyżu. Człowiek, który zapatrzy się na Jezusa wywyższonego na krzyżu, który zaufa bezgranicznej Miłości Boga, zostanie uratowany od śmierci. Jakie ożywcze owoce przynosi w twojej codzienności zawierzanie Bogu?

Jezus opowiedział Nikodemowi prawdziwie Dobrą Nowinę o Bogu, który oddał Syna, abyśmy mogli odzyskać życie. Słuchając ponownie Ewangelii, pozwól, aby słowa Nauczyciela dotknęły także twojego serca. Pomyśl, na ile w twojej codzienności – w twoich słowach, działaniach, decyzjach – odbija się wiara w to, że Jezus wybawił cię od śmierci… Spójrz na Jezusa Ukrzyżowanego. Porozmawiaj z Nim o tym, co pozwolił ci odkryć w czasie tej modlitwy.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.