Ewangelia na 14 sierpnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 14.08.2018 wg św. Mateusza 18, 1-5. 10. 12-14 z komentarzem:

Uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: „Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?” On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: „Zaprawdę powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim.

I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.

Jak wam się zdaje? Jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich: czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam: cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych”

Komentarz do Ewangelii na 14 sierpnia:

Stać się jak dziecko. Jest to bardzo trudne dla naszej dorosłości pełnej planów, dążeń, walki… Ciągle czegoś szukamy: władzy, wyróżnienia, zamożności! Chcemy więcej umieć i wiedzieć, bo to nam zapewni miłość i szacunek. I chociaż nie przyznajemy się do tego, chcemy być „the best”! A Jezus uczy odwrotnie: jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

Wezwanie Jezusa nie oznacza, że mamy przestać pracować i być łatwowiernym… Jezusowi chodzi o nasze duchowe dziecięctwo przed Bogiem, o otwartość, wrażliwość i ufność. Chodzi o powrót do cnót, z którymi przyszliśmy na świat… Takie są dzieci, które co dzień możesz spotkać.

Być może twoje dziecięctwo jest ci odległe. Spróbuj odkryć je w dzieciach, które widzisz. Staraj się o to, aby dzieci nie traciły ufności, niewinności i by zachowały te cechy, z którymi idzie się do królestwa niebieskiego. Czy troszczysz się o dobro i bezpieczeństwo dzieci? Czy ich nie gorszysz? Wszystko, co w imię Jezusa zrobisz dla tych małych, przybliży cię do twojego dziecięctwa przed Bogiem, do królestwa niebieskiego już tutaj, na ziemi.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *