Ewangelia na 14 luty 2016 z komentarzem

Ewangelia na 14 luty 2016r. wg św. Łukasza 4,1-13 z komentarzem.

Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód.

Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem». Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek». Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje». Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”».

Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli, i na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”». Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”». Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu.

Komentarz do Ewangelii:

Diabeł obiecuje przyjemności ale nie wspomina o wewnętrznej pustce i rozpaczy jakie przychodzą zaraz potem. Gdy przeżywasz swoją pustynie, gdy odczuwasz głód miłości i pragniesz by inni traktowali cię poważnie, on podsuwa ci proste rozwiązania. Nazbyt proste by mogły być prawdziwe.

Widzimy w dzisiejszej Ewangelii, że diabeł atakuje gdy Jezus jest głodny. Jakie rodzaju głodu w twoim życiu doświadczasz? Co sprawia ci ból? Z czym nie możesz się pogodzić? Gdybyś tylko mógł to zmienić mając do dyspozycji czarodziejską różdżkę, znając jakieś tajemnicze zaklęcia – czy uległ byś pokusie?

Co myślisz o Bogu, gdy jest ci źle? Wsłuchaj się w słowa, jakimi Jezus odpowiedział kusicielowi. Jest w nich bezgraniczna wiara w Boże Słowo i nieufność wobec efekciarstwa jakie proponuje diabeł.

Efekciarskie i łatwe do zrealizowania, nazbyt proste pomysły na życie, okazują się w rezultacie najbardziej pokrętnymi ścieżkami. Nie taką drogę przez życie proponuje Ewangelia. Aby nie dać się zwieść kusicielowi, miej zawsze przed oczyma Chrystusa, który z całą stanowczością daje odpór egoistycznym planom na życie.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *