Ewangelia na 14 grudnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 14.12.2017 wg św. Mateusza 11, 11-15 z komentarzem:

Jezus powiedział do tłumów: «Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on.

A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana.

A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha».

Komentarz do Ewangelii 14 grudnia:

W dzisiejszym tekście Ewangelii po raz kolejny pojawia się Jan Chrzciciel. Pan Jezus wskazując na niego – „największego z narodzonych z niewiast”, ukazuje zawrotne perspektywy dla nas maluczkich. Otóż mamy być więksi od Jana Chrzciciela. Zapewne nie dorównamy mu w ascezie, odwadze i wytrwałości. W tym wszystkim mamy ciągle dorastać, dążyć do ideału. Jednakże „najmniejszy w królestwie niebieskim” może być większym od Jana Chrzciciela, przez to, że obdarzony jest godnością dziecka Bożego od chwili swego chrztu.

Czy zdajesz sobie sprawę z godności, jaką posiadasz jako Dziecko Boże? Czy żyjesz chrztem na co dzień i tym, co on ci dał? Ile wykorzystujesz z tego, czego Bóg nieustannie ci udziela, obdarzając swoim błogosławieństwem? Świętego Jana Chrzciciela potraktuj jako drogowskaz i punkt odniesienia dla twojego życia.

Dziękuj dziś Bogu za to, że wybrał cię na swoje dziecko przez chrzest święty. Proś, by dał ci siłę do życia wiarą otrzymaną na chrzcie, by dał odwagę do świadczenia o przynależności do Niego i Jego Kościoła. Odnów dziś prywatnie na modlitwie obietnice złożone na chrzcie świętym.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *