Ewangelia na 14 czerwca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 14.06.2018 wg św. Mateusza 5, 20-26 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego.

Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj.

Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza»

Komentarz do Ewangelii na 14 czerwca:

Spójrz na swoje życie i zastanów się, jakie prawa i przepisy ciebie dotyczą, co jest nakazane, a co zabronione. Wśród nich znajdziesz takie rzeczy, które z łatwością spełniasz oraz inne, które przychodzą z trudnością. Są też takie prawa, które są jasne i zrozumiałe, ale i takie, w których ciężko znaleźć sens.

Pierwszym poziomem przestrzegania prawa i zasad jest bycie im posłusznym, to znaczy nie robienie tego, czego jedne zakazują i robienie tego, co inne nakazują. To łatwy sposób na przestrzeganie ich i łatwo jest poddać to ocenie. Ale czy faryzeusze i uczeni w Piśmie, wydając Jezusa Piłatowi, by ten skazał Go na śmierć, nie zrobili tego zgodnie z prawem Mojżesza? Jak myślisz, czego brakowało w ich przestrzeganiu prawa?

W naszym życiu duchowym musimy szukać sensu Bożych nakazów i zakazów oraz odkrywać źródła naszych złych czynów. Morderstwo często jest konsekwencją wcześniejszych złych postaw i wyborów, a wśród nich może być pozwalanie sobie na gniew. Dlatego też Jezus mówi, że nie tylko samo odebranie życia jest złe, ale także to, co do tego prowadzi. Jak często zastanawiasz się nad głębszym sensem przykazań? Proś o Ducha Świętego, by pomagał ci w unikaniu tego wszystkiego, co kieruje cię w stronę zła, i obdarzał cię darem rozumienia Bożych przykazań.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.