Ewangelia na 13 września 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 13.09.2021 wg św. Łukasza 7, 1-10 z komentarzem:

Gdy Jezus dokończył wszystkich swoich mów do słuchającego Go ludu, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: „Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył – mówili – miłuje bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę”.

Jezus przeto zdążał z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół ze słowami: „Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: «Idź!» – a idzie; drugiemu: «Przyjdź!» – a przychodzi; a mojemu słudze: «Zrób to!» – a robi”.

Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się nad nim, i zwróciwszy się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: „Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu”. A gdy wysłańcy wrócili do domu, zastali sługę zdrowego.

Komentarz do Ewangelii na 13 września

Setnik jest człowiekiem niezwykle skromnym. Nie uważa się za godnego stanięcia przed Jezusem, czuje Jego wielkość. Prosi za pośrednictwem ludzi, których uważa za bardziej szacownych od siebie. Co ciekawe, nie prosi o swoje dobro, ale wstawia się za swoim sługą. Zobacz, z jaką postawą stajesz przed Bogiem, i skonfrontuj ją z zachowaniem Rzymianina. Czy kiedykolwiek prosiłeś z taką pokorą?

Setnik nie potrzebuje gestów i potwierdzeń. Wystarczy mu słowo. Jego wiara w moc Jezusa jest bezwzględna. Zastanów się, czego oczekujesz, kiedy stajesz przed Bogiem ze swoją prośbą. Co byłoby dla ciebie znakiem, że zostaniesz wysłuchany?

Bóg zaprasza nas do relacji ze sobą. Mimo że jest większy od nas, pragnie relacji, a nie totalitarnego poddaństwa. Chce naszej miłości zamiast wykorzystywania Jego wielkości dla spełniania naszych pomysłów na życie i zachcianek. Słuchając Ewangelii, zwróć uwagę, w jaki sposób setnik wyraził swój szacunek Jezusowi, zanim pokornie poprosił. Boże spraw, abym potrafił prosić i przyjmować Twoje dary z pokorą. Daj mi też wiarę w Twoje Słowo, które ma moc uzdrawiania mojej duszy oraz dusz tych osób i sytuacji, z którymi przed Tobą staję.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *