Ewangelia na 13 stycznia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 13.01.2021 wg św. Marka 1, 29-39 z komentarzem:

Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja.

Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały.

Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

Komentarz do Ewangelii na 13 stycznia:

Spośród wielu uzdrowień autor wyszczególnia jedno. Uzdrowienie teściowej Szymona. Do rozgorączkowanej kobiety, która leży w łóżku i nie może nikomu służyć, podchodzi Jezus. Zbliża się do niej, jakby chciał jej powiedzieć: „Jestem po twojej stronie”. Ujmuje ją za rękę – wykonuje gest czułości i szacunku. W końcu podnosi. Gorączka odchodzi i kobieta zaczyna służyć. Zastanów się, jak w twoim życiu Jezus podchodzi do ciebie, ujmuje cię za rękę, podnosi? Co z Jezusowego sposobu podejścia możesz odnaleźć w swoich relacjach z ludźmi?

Przez uzdrowienia Chrystus objawia się jako Zbawca, jako Ten, który uwalnia swój lud z niewoli. Zwróć uwagę na to, jak licznie przychodzą do Niego ludzie. Z jaką mocą wyrzuca złe duchy. Jak wielu przyjmuje w swoim życiu łaskę zbawienia.

On nie zatrzymał się w Kafarnaum, lecz postanowił iść dalej, do innych miejscowości. Bo taka jest Jego misja, aby wszyscy ludzie poznali prawdę i dostąpili zbawienia. On idzie na cały świat, by dotrzeć ze swoją miłością do każdego. Do ciebie. Zapytaj Jezusa, gdzie dziś cię spotka? Proś Go o konkretne łaski, byś podczas tego spotkania mógł je przyjąć.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *