Ewangelia na 13 sierpnia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 13.08.2020 wg św. Mateusza 18, 21-19,1 z komentarzem:

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?” Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów.

Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.

Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu”. Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granice Judei za Jordan.

Komentarz do Ewangelii na 13 sierpnia:

Jezus kolejny raz zaskakuje, a może nawet oburza swoją odpowiedzią dotyczącą „częstotliwości” przebaczania. Po ludzku sądząc, siedem razy to i tak zbyt wiele. Bóg jednak w swym nieskończonym miłosierdziu wzywa cię do bycia jak On – w sercu zawsze gotowym przebaczyć.

Bóg jest do tego stopnia miłosierny, że przebacza ci wszystkie twoje grzechy, zawsze kiedy tylko Go o to poprosisz. Nieważne jest, czy prosisz go o przebaczenie po raz kolejny – On nie męczy się przebaczaniem. Taka jest Jego natura, miłosierdzie to Jego imię.

Bycie miłosiernym wymaga doświadczenia miłosierdzia. Dlatego w dzisiejszym fragmencie Ewangelii postaraj się dostrzec wszystkie konkretne momenty, w których Pan dotknął cię swoim miłosierdziem. Zrób to, aby dostrzec, jak wiele zostało ci darowane, a przez to móc to samo czynić względem innych. Słuchając jeszcze raz słów Ewangelii, zastanów się, czy wśród otaczających cię osób jest ktoś, kto potrzebuje twojego przebaczenia? Proś Pana, aby dał ci serce podobne do Jego serca – miłosierne, skore do przebaczania, wolne.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *