Ewangelia na 13 marca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 13.03.2020 wg św. Mateusza 21, 33-43. 45-46 z komentarzem:

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: „Posłuchajcie innej przypowieści: Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali.

Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: «To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo». Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?” Rzekli Mu: „Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze”.

Jezus im rzekł: „Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: «Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach». Dlatego powiadam wam: królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce”. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Toteż starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały Go za proroka.

Komentarz do Ewangelii na 13 marca:

Za pomocą obrazu winnicy Jezus ukazuje plan Boga wobec ludzi. Chce, aby każdy mógł znaleźć w nim swoje miejsce. Również tobie powierzył jakieś zadanie na jednym z etapów tego planu. Czy już udało ci się je rozpoznać? Jeśli tak, na ile zaangażowałeś się w jego realizację?

Pan nadał przyrodzie potrzebne dla jej rozwoju prawa i sam zapewnia plonom wszelki wzrost. Troszczy się o małe i duże stworzenia, jest obecny w prostych procesach natury i w skomplikowanym ludzkim życiu. Prowadzi wszystko do wydania pełnego owocu w swoim czasie. Czy masz w sercu pragnienie wydania plonu swojego życia i nawrócenia? Jaki mógłby być to owoc?

Jezus w swojej przypowieści cytuje fragment z Psalmu 118-tego: ‘’Kamień odrzucony przez budujących stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i cudem jest w naszych oczach’’. Ten tekst chrześcijanie od początku odnosili do Jezusa. Bóg wydał swojego Syna, aby pomóc ci wydawać siebie samego każdego dnia w ofierze dla realizacji wielkiego planu Ojca. Co jesteś w stanie dla Niego poświęcić? Poproś dziś Pana o światłe oczy dla twojego serca, abyś z miłością i troską realizował to, co ci powierzono w budowaniu królestwa Bożego na ziemi.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *