Ewangelia na 13 listopada 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 13.11.2020 wg św. Łukasza 17, 26-37 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; a przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba «deszcz ognia i siarki» i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.

W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Miejcie w pamięci żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je. Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą razem mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona”. Pytali Go: „Gdzie, Panie?” On im odpowiedział: „Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy”.

Komentarz do Ewangelii na 13 listopada:

Chrześcijan to człowiek zaproszony do odczytywania znaków czasu. Chrześcijanin jest także zaproszony do czujności i wierności Bogu w każdej sytuacji. Nie znamy bowiem dnia ani godziny, kiedy przyjdzie nam „zdać sprawę” ze swojego życia.

Ci, którzy trwają przy Bogu bez względu na okoliczności, nie muszą się niczego obawiać. Przyjaźń z Jezusem jest gwarancją bezpieczeństwa na chwile zagrożenia i niebezpieczeństw. Bóg objawia się człowiekowi przez wydarzenia codzienności. Jak często zwracasz uwagę na Jego znaki?

Pan Jezus nie zabiera ci prawa do przyjemności i wygody. Sugeruje tylko, żeby się do nich zbytnio nie przywiązywać. Jedyne do czego człowiek ma być przywiązany to relacja z Jezusem. Ona daje właściwą perspektywę i cel życia. Co możesz zrobić dzisiaj lub w najbliższych dniach, aby w sposób szczególny dać wyraz pragnieniu, by być blisko Jezusa? Trwaj jeszcze chwilę w bliskości z Jezusem. Przyjrzyj się temu, co cię czeka w ciągu najbliższych kilku godzin i powiedz Jezusowi, jak postarasz się w tym odnajdywać Boga.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *