Ewangelia na 13 grudnia 2016 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 13.12.2016 wg św. Mateusza 21, 28-32 z komentarzem:

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie”, lecz nie poszedł.

Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi». Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego.

Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć».

Komentarz do Ewangelii 13 grudnia:

Dzisiaj nadeszła twoja kolej. Bóg prosi cię, abyś opowiedział się, czy pragniesz wierzyć, czy wiara jest twoim wyborem. Nie jutro i nie za rok, ale dzisiaj. Nie odkładaj tej decyzji. Odpowiedz sobie już dziś na pytanie, czy wiara jest twoim wyborem? Co to dla ciebie oznacza?

Takiego wezwania nie da się zignorować. Można je tylko przyjąć albo odrzucić. Jednak za słowami nie zawsze idą czyny. Już dziś stwórz postanowienie, zaplanuj konkretną zmianę w twoim sercu. To konkretne czyny i wysiłki potwierdzają decyzję.

Twoja grzeszna przeszłość nie ma znaczenia, jeśli nastąpiło opamiętanie – nawrócenie. Czy pragniesz przez nawrócenie przylgnąć jeszcze mocniej do Boga? Czy wierzysz, że miłosierny Ojciec z cierpliwością czeka na ciebie, abyś zdecydował, czego pragniesz. Czeka na ciebie, ale do niczego nie przymusza. Kocha cię i tęskni, ale twoje nawrócenie zależy od ciebie. Poproś Boga, aby umocnił w twoim sercu decyzję pójścia za Nim. Aby dał ci siłę, by przeprowadzać zmiany w swoim życiu, by trwać w dobrych postanowieniach. Tak, byś kroczył drogą wiodącą do Królestwa Bożego.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *