Ewangelia na 13 czerwca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 13.06.2019 wg św. Jana 17, 1-2. 9. 14-26 z komentarzem:

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: „Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.

Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty Mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś.

Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem, i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich”.

Komentarz do Ewangelii na 13 czerwca:

Dziś słyszymy fragmenty publicznej modlitwy Jezusa z Ostatniej Wieczerzy. Co z niej rozumiesz? Jezus jest twoim bratem, oparciem, prawdą, miłosierdziem. I to jest pewnie dla ciebie najważniejsze. Jednak On jest przede wszystkim Bogiem Wszechmocnym, Wiecznym Kapłanem. On dobrowolnie ofiarował się za twoje uświęcenie. Gdyby nie to, nie byłoby Go dzisiaj przy tobie.

Umierając na krzyżu, Jezus połączył niebo z ziemią. Tłumaczył to uczniom w czasie Ostatniej Wieczerzy, ale oni niewiele z tego zrozumieli. Pojęli to dopiero po Jego zmartwychwstaniu. Co w słowach Jezusa jest dla ciebie dzisiaj trudne do zrozumienia i przyjęcia?

Brat Roger z Taize mówił: „Żyj tym, coś pojął z Ewangelii; choćby to nawet było niewiele, ale żyj tym!”. Być może dla ciebie najważniejsza jest jedność z Jezusem, fakt, że nie jesteś sam. Dla kogoś innego to, że Jezus jest Prawdą, że daje życie wieczne. W modlitwie Jezusa zawiera się wszystko. Podziękuj Jezusowi, że On wstawia się za tobą zawsze u Ojca w niebie, że możesz Mu zaufać, nawet jeśli nie pojmujesz czegoś z Jego nauki.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *