Ewangelia na 12 września 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 12.09.2021 wg św. Marka 8, 27-35 z komentarzem:

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową.

W drodze pytał uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie?” Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków”. On ich zapytał: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Mu Piotr: „Ty jesteś Mesjasz”. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie.

A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: „Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku”. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: „Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je”.

Komentarz do Ewangelii na 12 września

Jezus pyta uczniów, za kogo uważają go ludzie. Jest to pytanie, nad którym warto się pochylić także obecnie, w czasach, gdy dostęp do informacji, zwłaszcza przez Internet, jest powszechny. W Internecie i poza nim znajdujemy mnóstwo treści religijnych. Dlatego warto zastanowić się, jakimi treściami na temat Jezusa ty się karmisz. Skąd czerpiesz wiedzę o Chrystusie?

Poznanie Jezusa nie jest procesem, który się kończy tutaj, na ziemi. Piotr odpowiedział dobrze, ale nie uchroniło go to przed tym, by już za chwilę źle zrozumieć Jezusa i źle zareagować na jego słowa. Warto byśmy uczyli się poznawać Jezusa nie tylko intelektualnie, ale i duchowo. Dlatego zastanów się, jak wygląda u ciebie równowaga między intelektualnym poznawaniem Jezusa a modlitwą? Zastanów się, co w ostatnim czasie wymaga przemodlenia, jeżeli chodzi o twój obraz Jezusa?

Dzisiejszy fragment Ewangelii kończy się pouczeniem Jezusa, że idąc za Nim, trzeba się zaprzeć samego siebie i naśladować Jezusa. Poznawanie Jezusa przez zdobywanie wiedzy o Nim i relację modlitewną z Nim ma prowadzić do naśladowania Go. Dlatego zastanów się, co pomaga ci w kroczeniu za Jezusem? Co pomaga ci Go naśladować? Na koniec poproś Ducha Świętego o łaskę coraz pełniejszego poznania, pokochania i naśladowania Jezusa.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *