Ewangelia na 12 września 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 12.09.2020 wg św. Łukasza 6, 43-49 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta.

Czemu to wzywacie Mnie: «Panie, Panie!», a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do Mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom: wkopał się głęboko i fundament założył na skale. Gdy przyszła powódź, wezbrana rzeka uderzyła w ten dom, ale nie zdołała go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany.

Lecz ten, kto usłyszał, a nie wypełnił, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Gdy rzeka uderzyła w niego, od razu runął, a ruina owego domu była wielka”.

Komentarz do Ewangelii na 12 września:

Jezus wskazuje nie tylko na przeciwności jakim musimy w życiu stawić czoła, ale przede wszystkim pokazuje rozwiązanie, które zachowa nas bezpiecznych. Bez względu na to jak wyobraziłeś sobie swój dom, czy jest to mała wiejska chatka, czy potężny miejski wieżowiec – będziesz potrzebował odpowiedniego fundamentu. Wiesz jak go położyć?

Przyjść do Jezusa. Słuchać Jego słów i je wypełniać. To prosta recepta, którą odnajdujemy w dzisiejszej Ewangelii. Bóg pragnie nas przez to zaprosić do głębokiej z Nim relacji i zapewnić, że zawsze jest przy nas – nawet podczas życiowych sztormów. Jak często pamiętasz o Jego obecności przy Tobie? Czy potrafisz Go odnaleźć w każdej chwili i sytuacji?

Słuchając po raz kolejny Ewangelii pozwól się ogarnąć słowom Jezusa i zapuścić w nich korzenie, abyś czerpiąc życiodajne soki z relacji z Nim, był ugruntowany w dobrem. Opowiedz teraz Bogu Ojcu o budowli jaką stawiasz swoim życiem. Szczególnie o tych jej elementach, które dopiero zamierasz wybudować. Poproś Architekta Wszechświata, aby pomógł udoskonalić także twój projekt.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *