Ewangelia na 12 stycznia 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 12.01.2023 wg św. Marka 1, 40-45 z komentarzem:

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: „Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić „.

A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: „Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”.

Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

Komentarz do Ewangelii na 12 stycznia

Usłyszeliśmy o spotkaniu Jezusa z człowiekiem wykluczonym ze społeczeństwa przez swoją chorobę. Trędowaty odważył się nawiązać relację z Chrystusem, prawdopodobnie wierząc, że On nie odwróci się od niego ze strachem i wstrętem. Zastanów się nad tym, co uważasz za swoją największą wadę i zobacz, jak na to patrzy Jezus.

Każdy z nas ma swoje niedoskonałości związane z faktem życia w świecie, konkretnym miejscu, rodzinie. Ale mamy rozum i wolną wolę, które pozwalają nam chcieć być czystym, czyli przychodzić do źródła życia i miłości i prosić o zdrowie nie tylko ciała, ale i duszy.

Oczyszczenie wiąże się z konsekwencjami – nic już nie jest takie, jak przedtem. Należy wziąć odpowiedzialność za własne życie – decyzje, relacje, styl postępowania. Nie można już tłumaczyć się tym, że wszyscy tak robią, że to czy tamto odziedziczyliśmy po rodzicach albo że nikt nie nauczył nas kochać. Jak przebiegło twoje dzisiejsze spotkanie z Jezusem? Jezus chodzi po drogach twojego życia, szuka cię, zawsze gotów pomóc ci żyć pełnią. Dzisiaj także będzie ci towarzyszył w twojej pracy, w kontakcie z rodziną i bliskimi.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *