Ewangelia na 12 stycznia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 12.01.2022 wg św. Marka 1, 29-39 z komentarzem:

Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja.

Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały.

Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

Komentarz do Ewangelii na 12 stycznia

Dzisiejsze Słowo pokazuje nam typowy dzień z życia Jezusa. Jest w nim czas na nauczanie w synagodze, bycie z uczniami, uzdrawianie chorych, wypędzanie złych duchów, ale też czas na bycie z Ojcem – na modlitwę. Zastanów się, jak wygląda twój typowy dzień. Czego jest w nim dużo, a czego czujesz, że ci brakuje?

W opisie całego dnia ewangelista Marek zatrzymuje się szczególnie nad uzdrowieniem teściowej Szymona. Kobieta leży w gorączce, a więc wyłączona jest z normalnego funkcjonowania, ze swojego codziennego rytmu dnia. Pomyśl chwilę o swoich „gorączkach”, niepokojach, trudnościach czy problemach, które wybijają cię z codzienności, unieruchamiają w łóżku. Opowiedz o nich Jezusowi.

Gorączka znika, gdy Jezus podchodzi bliżej i ujmuje kobietę za rękę. Często w naszym zabieganiu, żeby nie ulegać niepokojom, potrzebujemy bliskości. Wsłuchując się jeszcze raz w dzisiejsze Słowo, zobacz, że Jezus stara się być blisko chorych, ale też sam walczy o swoją bliskość z Ojcem, o czas i przestrzeń na swoją modlitwę. Na zakończenie modlitwy poproś o umiejętność odnajdywania bliskości Boga na każdy dzień.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.