Ewangelia na 12 sierpnia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 12.08.2020 wg św. Mateusza 18, 15-20 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.

Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”.

Komentarz do Ewangelii na 12 sierpnia:

Gdy powstaje jakiś konflikt, ktoś postępuje źle przeciwko tobie, staraj się sprawę wyjaśnić najpierw w bezpośredniej rozmowie. Jeżeli to nie przyniesie rezultatu, spróbuj mediacji osób postronnych. Dobrze jeżeli uda się doprowadzić do zgody, czasem jednak porozumienie jest nieosiągalne. Wtedy nie trwaj w konflikcie, nie zaostrzaj problemu. Zamknij sprawę, czasem wymaga to zerwania kontaktu.

Jezus mówi, że mamy moc związania i rozwiązania spraw tu, na ziemi, i że Bóg to szanuje. To wielka odpowiedzialność. Dlatego tak ważne jest, żeby starać się zachować zgodę i jedność między nami.

Dzisiejszy fragment Ewangelii skupia się na zgodzie i niezgodzie pomiędzy „braćmi”, chrześcijanami. Jeżeli razem zgodnie prosimy o coś Boga, On na to odpowiada. Niezgoda niszczy taką możliwość. Zgoda jest wielkim dobrem. Razem możemy uzyskać bardzo wiele, bo gdzie dwaj albo trzej są zebrani w imię Jezusa, tam On jest i działa. Proś Jezusa, byś potrafił wprowadzać zgodę wszędzie tam, gdzie jesteś posłany.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *