Ewangelia na 12 sierpnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 12.08.2018 wg św. Jana 6, 41-51 z komentarzem:

Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: «Ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił». I mówili: «Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może On teraz mówić: Z nieba zstąpiłem».

Jezus rzekł im w odpowiedzi: «Nie szemrajcie między sobą! Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca.

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata».

Komentarz do Ewangelii na 12 sierpnia:

Jezus mówi, że jest żywym chlebem, który zstąpił z nieba. Żydzi nie rozumieli słów Jezusa i szemrali przeciw Niemu. Myślą w kategoriach ziemskich. Jezus zachęca ich do zmiany myślenia. Tłumaczy, że dostatek chleba nie daje zabezpieczenia przed śmiercią. Wie, że nic nie jest tak drogie człowiekowi jak życie.

Jezus mówi dziś tobie o życiu wiecznym. Ofiarowuje swoje Ciało i Krew jako pokarm nieprzemijający. Zapewnia, że „kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”. Jezus jest obecny prawdziwie i realnie w Eucharystii. Spożywanie postaci eucharystycznych jest znakiem intymnej relacji człowieka z Bogiem i Jego królowania w sercu człowieka.

Bóg Ojciec przez Jezus otwiera nam dostęp do nieba. Niebo ma wymiar osobowy i jest spotkaniem z Bogiem. Niebo to stan, nie miejsce. Stan bliskości z Bogiem. Można go osiągnąć tylko dzięki Jezusowi. Życie wieczne może już być twoim udziałem. Prawdziwe życie ma miejsce wówczas, gdy jesteś w bliskiej relacji z Bogiem. Porozmawiaj dziś z Jezusem o życiu wiecznym. Podziękuj Mu, że zstąpił z nieba i zaprasza ciebie do intymnej relacji z sobą w Eucharystii.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *