Ewangelia na 12 listopada 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 12.11.2021 wg św. Łukasza 17, 26-37 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; a przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba „deszcz ognia i siarki” i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.

W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Miejcie w pamięci żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je. Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą razem mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona”.

Pytali Go: „Gdzie, Panie?” On im odpowiedział: „Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy”.

Komentarz do Ewangelii na 12 listopada

Przed odejściem i pojmaniem przez żołnierzy Jezus daje wskazówki uczniom, by byli wyczuleni na znaki, wydarzenia. Aby byli uważni także na ludzi, którzy będą przy nich. Dotyczy to wszystkich, którzy wierzą w Chrystusa w kolejnych pokoleniach. Każdy chrześcijanin jest zaproszony do wierności Bogu i czujności w każdej sytuacji. Nie znamy bowiem dnia ani godziny, kiedy przyjdzie nam „zdać sprawę” ze swojego życia. Czy jesteś wyczulony na znaki obecności Boga?

Przyjrzyj się swojej relacji z Jezusem. Tylko ona da ci właściwą perspektywę i cel życia. Pan Jezus nie zabiera ci prawa do przyjemności i wygody. Sugeruje tylko, żeby się do nich zbytnio nie przywiązywać. Co możesz zrobić dziś, by w sposób szczególny dać wyraz pragnieniu, by być blisko Jezusa?

Ci, którzy trwają przy Bogu bez względu na okoliczności, nie muszą się niczego obawiać i zadręczać. Przyjaźń z Jezusem jest gwarancją bezpieczeństwa na chwile trudne i niespodziewane. Bóg objawia się człowiekowi przez wydarzenia codzienności. Nie ma co się przerażać przyszłością, ale raczej być otwartym na to, co przygotował Bóg tu i teraz. W czym widzisz dzisiaj w sobie taką otwartość? Poproś Boga, byś umiał dostrzegać Jego obecność w tym, co ci się przydarza. Proś o doświadczenie bliskości z Jezusem.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *