Ewangelia na 12 kwietnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 12.04.2018 wg św. Jana 3, 31-36 z komentarzem:

Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba przychodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje.

Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a bez miary udziela mu Ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce.

Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim wisi.

Komentarz do Ewangelii na 12 kwietnia:

Im bardziej jesteś uwikłany w codzienne problemy, te „ziemskie sprawy” – pieniądze, karierę – tym trudniej będzie ci się spotkać ze Słowem Jezusa. Nie chodzi o to, że te codzienne zmagania czy troski o byt są czymś złym. Mogą jednak opanować całe twoje myślenie i zapomnisz, że jest też rzeczywistość poza tym życiem, i że ona jest ważniejsza.

Niebezpieczne są iluzje szczęścia, rzeczy, które, jak ci się wydaje, „musisz mieć”. Kiedy myślisz: będę szczęśliwy, kiedy zrealizuję taki plan, osiągnę taki cel albo kupię taki samochód czy dom, to niestety sam się oszukujesz. To jest to, co, jak mówi tekst Ewangelii, „pochodzi z ziemi i należy do ziemi”. Nie ma w tym ostatecznej prawdy.

Bóg jest prawdomówny. Jego obietnice są prawdziwe. Tylko On daje prawdziwe szczęście i pokój. Musisz jednak uwierzyć w Jezusa, Syna Bożego – zaufać Jego słowom. Największym darem jest Duch Święty. Z Nim wszystko jest możliwe. Nawet oderwanie od ziemi i spojrzenie w niebo. Proś o wsparcie Ducha Świętego, byś mógł to osiągnąć.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *