Ewangelia na 11 września 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 11.09.2017 wg św. Łukasza 6, 6-11 z komentarzem:

W szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w Piśmie i faryzeusze śledzili Go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia Go.

On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: «Podnieś się i stań na środku!» Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich: «Pytam was: Czy wolno w szabat dobrze czynić, czy wolno źle czynić? Życie ocalić czy zniszczyć?»

I spojrzawszy wkoło po wszystkich, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!» Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, co by uczynić Jezusowi.

Komentarz do Ewangelii 11 września:

Faryzeusze byli mistrzami w studiowaniu i przestrzeganiu prawa. Jezus niejednokrotnie zarzucał im ślepe trzymanie się litery prawa. Sytuacja z dzisiejszej Ewangelii pokazuje, że ślepe przestrzeganie przepisów nie prowadzi do dobra. Pomyśl, jaką rolę pełnią w twoim życiu praktyki religijne, czy zbliżają cię do ludzi i do Boga?

Świątynia staje się miejscem cudu. Jezus uzdrawia chorego w szabat. Pokazuje praktycznie, na czym polega prawdziwa miłość. Stawia fundamentalne pytanie o wartość ludzkiego życia. Można je ocalić tylko wtedy, gdy od przestrzegania zasad ważniejsza jest miłość.

Faryzeusze zostają postawieni w sytuacji wyboru. Jezus stawia przed nimi wezwanie, aby dostrzegli cierpiącego człowieka. Oni jednak nie podążają tą drogą. A Jezus pokazuje, że jest to możliwe. Od Niego możemy się uczyć przekraczania ciasnej religijności, aby żyć miłością. Podziękuj Jezusowi za dar poznawania, czym jest prawdziwa miłość, za możliwość podążania tą drogą. Nie traktuj modlitwy jako jednego z punktów do spełnienia w ciągu dnia.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *