Ewangelia na 11 stycznia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 11.01.2021 wg św. Marka 1, 14-20 z komentarzem:

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą.

Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.

Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

Komentarz do Ewangelii na 11 stycznia:

Jezus podczas swojej działalności wzywa do nawrócenia. W greckim słowie metanoein – nawrócenie – chodzi nie tylko o odnowę wcześniejszej, lepszej relacji z Bogiem. To też radykalna zmiana myślenia. Dar przyniesiony przez Jezusa wymaga nawrócenia serca. To konieczne, abyśmy mogli dostrzec i w pełni przyjąć Jego miłość. Miłość, która zawsze jest większa niż możemy sobie wyobrazić. Czy nadal żyjesz wezwaniem Jezusa do radykalnej zmiany myślenia?

Jezus wzywa do wiary w Ewangelię, ponieważ Królestwo Boże jest bliskie. „Ewangelia” to dosłownie „Dobra Nowina”. To słowo w Starym Testamencie oznaczało dobrą wieść o dużym znaczeniu dla całego narodu. Ewangelia to przede wszystkim Dobra Nowina o Królestwie Bożym – o wspólnocie Boga i ludzi. Jak na co dzień przeżywasz swoją przynależność do tej wspólnoty, zwłaszcza w Kościele?

Jezus wraz ze swoim wezwaniem powołuje uczniów. Te dwa działania są ze sobą połączone. Dobra Nowina o Królestwie Bożym realizuje się w Jezusie, który powołuje uczniów do wspólnoty ze Sobą. Jest to wyraz jego miłości, która objawia się w słowie „ujrzał”. Pomyśl, jak Jezus „ujrzał” również ciebie i „zaraz cię powołał”. Jakie jest twoje powołanie w Królestwie Bożym? Porozmawiaj z Jezusem jak ze swoim mistrzem, który cię zna i powołuje do szczególnej misji w swoim Królestwie.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.