Ewangelia na 11 stycznia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 11.01.2019 wg św. Łukasza 5, 12-16 z komentarzem:

Gdy Jezus przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem.

Gdy ujrzał Jezusa, upadł na twarz i prosił Go: «Panie, jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić». Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: «Chcę, bądź oczyszczony». I natychmiast trąd z niego ustąpił. A On mu przykazał, żeby nikomu nie mówił: «Ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za swe oczyszczenie, jak przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».

Lecz tym szerzej rozchodziła się Jego sława, a liczne tłumy zbierały się, aby Go słuchać i uzyskać uzdrowienie z ich niedomagań. On jednak usuwał się na pustkowie i tam się modlił.

Komentarz do Ewangelii na 11 stycznia:

Kiedy mamy jakąś specjalną potrzebę, coś, co nie daje nam spokoju, coś, co ciągle nas martwi i nie pozwala oddychać pełną piersią, mamy wtedy tylko jedną prośbę w głowie: Boże, wybaw mnie wreszcie od tego, uczyń to czy tamto… I nie zawsze pytamy siebie, jaka w tym wszystkim jest Jego wola.

Uzdrowienie trędowatego może wzbudzić w nas dwa pytania: Czy Bóg nie chce zdrowia dla swoich dzieci? Czy może chorzy nie chcą być uzdrowieni? Odpowiedź jest oczywista, ale Bóg chce, byśmy we wszystkim pełnili Jego wolę, ale czynili to w pełnej wolności.

Jeżeli chcesz, Panie, dotknij mnie dzisiaj w szczególny sposób. Daj mi łaskę doświadczyć Twojej obecności w moim życiu i naucz mnie pełnić Twoją wolę.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *