Ewangelia na 11 stycznia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 11.01.2018 wg św. Marka 1, 40-45 z komentarzem:

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić ». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony». Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony.

Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».

Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

Komentarz do Ewangelii 11 stycznia:

Trąd jest ciężką chorobą, również w aspekcie psychicznym. Często trędowatych izoluje się od społeczeństwa, spycha na margines. W Biblii trąd symbolizuje grzech, chorobę duszy. Zastanów się, jakie grzechy najbardziej izolują cię od Boga? Czy chcesz być z nich uzdrowiony?

Jezus dotyka chorego, wiedząc, jaka będzie reakcja tłumu. Choć nakazuje milczenie, uzdrowiony nie potrafi zachować dyskrecji. W ten sposób w oczach tłumu Jezus przestaje być już Zbawicielem, stając się kolejnym mówcą, znachorem czy szarlatanem. A kim jest dla ciebie jest Jezus?

Jezus musi szukać miejsca odosobnionego, aby uciec od gwałtowności tłumu. Zostaje napiętnowany, tak jak trędowaty. Bierze na siebie chorobę uzdrowionego. Bierze na siebie twoją chorobę. Dotyka z miłością twojego trądu i twojej biedy. Czy doświadczyłeś w swoim życiu takiego działania Boga? A może wciąż czekasz na spektakularne uzdrowienia z fajerwerkami, nie dostrzegając powolnych przemian swojego nawrócenia? Uzdrowienie to ogromna radość, połączona z wdzięcznością. Wdzięczność Bogu polega jednak nie tylko na słowach, ale przede wszystkim na czynach. Proś o odwagę, byś mógł świadczyć o Bogu.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *