Ewangelia na 11 października 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 11.10.2023 wg św. Łukasza 11,1-4 z komentarzem:

Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: „Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów”. A On rzekł do nich: „Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie”.

Komentarz do Ewangelii na 11 października:

Kreatywność człowieka przejawia się w różnych formach. Każdy czas i miejsce ma też swoją charakterystykę życia duchowego. Podobnie i uczeń z dzisiejszej Ewangelii prosi Mistrza-Jezusa o modlitwy wskazówki jak się właściwie modlić. Czym jest dla Ciebie modlitwa? Czy zawsze traktujesz ją jako osobiste spotkanie z Bogiem?

Jesteśmy poddani na wpływy innych. Na tej podstawie Pan Jezus podpowiada nam kierunek, w którym powinniśmy iść. Jest to specyficzne zwracanie się do Boga. Bezpośrednie i ufne – jak do Ojca. Naszego taty, który się o nas troszczy. Troska ta przede przejawia się przede wszystkim w udzielaniu skarbu Królestwa Bożego, przebaczeniu win, dawaniu tego, co najbardziej jest nam potrzebne. Przypomnij sobie tych, którzy ci szczególnie pomogli w twoim życiu doczesnym i duchowym. Kto nauczył cię modlitwy?

Poproś dziś Jezusa, by nauczył cię odczytywać znaki Jego interwencji w twoim życiu, byś potrafił ostatecznie przyjąć dar Jego zbawienia, tak jak przyjmujesz dar nauki Jego modlitwy.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *