Ewangelia na 11 marca 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 11.03.2021 wg św. Łukasza 11, 14-23 z komentarzem:

Jezus wyrzucał złego ducha z człowieka, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: „Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy”. Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: „Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i Szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo?

Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy.

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza”.

Komentarz do Ewangelii na 11 marca:

Wyrzucenie przez Jezusa złego ducha z niemego człowieka było cudem. Reakcje tłumu na to wydarzenie były skrajnie różne. Jedni byli zdumieni, drudzy oskarżali Jezusa o kontakt z Belzebubem-Szatanem, a jeszcze inni domagali się znaku z nieba. Wyobraź sobie, że stoisz w tym tłumie. Jak reagujesz na cud, który Jezus czyni w twojej obecności?

W czynach Jezusa objawiała się moc Boża. Jezus potwierdził to, mówiąc: „A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże”. Pokazał, że panowanie szatana nie może trwać, lecz musi ustąpić panowaniu Boga. Przyjście na świat Mesjasza jest znakiem przyjścia do nas królestwa Bożego. W jaki sposób ty doświadczasz jego mocy?

„Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza”. Każdy z nas jest zaproszony do osobistej, bliskiej relacji z Jezusem. On zna Twoje serce i pragnie, byś jednoczył się z Nim poprzez codzienną modlitwę. Jak dziś możesz wyrazić to, że jesteś po stronie Jezusa? Na koniec modlitwy poproś Ducha Świętego, by ukazywał ci, jaki jest Jezus, byś mógł go lepiej poznawać i podążać razem z Nim.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *