Ewangelia na 11 maja 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 11.05.2017 wg św. Jana 13, 16-20 z komentarzem:

Kiedy Jezus umył uczniom nogi, powiedział im:  «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować.

Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem; lecz potrzeba, aby się wypełniło Pismo: „Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę”. Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście, gdy się stanie, uwierzyli, że Ja jestem.

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał».

Komentarz do Ewangelii 11 maja:

Jezus mówi o służeniu, że Jego naśladowcy nie są więksi od Niego. Chrystus, który był w pełni człowiekiem pokazuje, że jest celem człowieczeństwa. Jego zadaniem było być dla drugiego. Każdy system filozoficzny, który nie mówi o byciu dla drugiego człowieka, staje się mniej ludzkim.

Wyobraź sobie siebie wśród twoich najbliższych, na kolanach przed nimi, z miską wody i ręcznikiem. Oni podstawiają ci swoje stopy, a ty myjesz im nogi. Czy to jest dla ciebie możliwe? Czy chcesz być sługą dla swoich bliskich jak Jezus?

Co powiedziałaby o twoim służeniu twoja rodzina, koledzy, współpracownicy? Służba Jezusa była złączona z Ojcem. Misja Jezusa wynikała z miłości, jaką miał ku Ojcu. Twoje posługiwanie może być złączone z Chrystusem jedynie wówczas, kiedy jest połączone z miłością. Nie jest łatwo naśladować Chrystusa. Proś Pana, aby nauczył cię służyć tak, jak On służył innym.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *