Ewangelia na 11 lutego 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 11.02.2022 wg św. Marka 7, 31-37 z komentarzem:

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu.

Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: „Effatha”, to znaczy: Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić.

Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: „Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę”.

Komentarz do Ewangelii na 11 lutego

Głuchoniemy nie jest w stanie sam poprosić o pomoc. Nie ma nawet jak zbliżyć się do Jezusa. Na szczęście są ludzie, którzy go przyprowadzają, a nawet proszą w jego imieniu Jezusa, by ten sprawił cud. Historia tego chorego wskazuje, by nie lekceważyć intencji czy skuteczności wysiłków i modlitwy tych, którzy chcą pomóc, nawet jeśli ich zaangażowanie wydaje się być na wyrost.

W momencie spotkania Jezus przejmuje inicjatywę, a towarzysze chorego muszą się zgodzić na to, że ich rola dobiegła końca. Pan działa dyskretnie. Tak Jezus, jak i przychodzący do niego, byli nieustannie wystawieni na widok ludzkiej ciekawości. To zmusza Mistrza, by udawać się w miejsca odludne. Tylko w bezpośrednim, intymnym kontakcie Jezus jest w stanie przemówić do głębi serca człowieka.

Jezus dosłownie dotyka tego, co boli i nie funkcjonuje. Robi to jednak w sposób nietypowy, nie nakłada rąk – jak go o to proszono. Czyni znak w pełni zrozumiały dla tej osoby. Dotknięcie śliną języka przez Jezusa jest zaproszeniem do relacji człowieka z Bogiem. Sposób dokonania cudu jest sakramentalny. Czy jesteś gotowy, by Jezus działał w twoim życiu, nawet jeśli zrobi to w sposób dla ciebie niezrozumiały? Zastanów się dzisiaj, jak rozumiesz sakramenty, przez które Jezus działa w swoim Kościele.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.