Ewangelia na 11 grudnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 11.12.2021 wg św. Mateusza 17, 10-13 z komentarzem:

Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa:

„Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?” On odparł: „Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy ma od nich cierpieć”.

Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu.

Komentarz do Ewangelii na 11 grudnia

Przyszłość może budzić w człowieku mieszane uczucia. Jest przestrzenią nadziei, wielu oczekiwań, ale może też budzić lęk i niepewność. Tylko Bóg zna przyszłość i może ludziom coś z niej objawić. Jezus ukazał się uczniom w chwale, aby przygotować ich na skandal krzyża. Tobie również daje znaki, wskazówki i natchnienia, aby przygotować cię na przyjęcie przyszłości z ufnością. Co myślisz o przyszłości? Obawiasz się jej czy potrafisz zaufać Bogu?

Zapowiedzi Boże są nieraz nieco tajemnicze. Jezus często przemawiał do swych słuchaczy w przypowieściach. Taki przekaz wymaga od słuchacza nie tyle wielkiej wiedzy, ile duchowej wrażliwości. Kto jest otwarty i poddaje się Duchowi Bożemu, zrozumie ten język. Jest to język miłości. Co Bóg mówi do ciebie? Czy potrafisz posilać się Bożą mądrością i smakować Jego miłość?

Syn Człowieczy przyjął cierpienie z miłości do ludzi. Droga ucznia Chrystusa nie może być inna niż droga jego Pana. Ale w tym cierpieniu i trudzie nie ma osamotnienia. Pan pociesza cię tak, jak uczniów na Górze Tabor. Przemienia utrapienia w słodycz doświadczania Jego obecności. Gdy się z Nim trudzisz, to również z Nim będziesz przebywać w chwale, a po czasie trudności przyjdzie z pewnością czas pokoju i duchowej pociechy. Proś Pana o ufność i duchową siłę wobec niepewnego jutra. Proś Go, aby nie pozwolił, lękowi zdominować twoje wnętrze. Rozmawiaj z Nim o swojej przyszłości z ufnością.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *