Ewangelia na 10 stycznia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 10.01.2017 wg św. Marka 1, 21-28 z komentarzem:

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.

Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży». Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego». Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.

A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Komentarz do Ewangelii 10 stycznia:

Jezus mógłby dokonać fascynujących cudów żeby zachwycić ludzi i pociągnąć ich za sobą. Jednak wykorzystuje je tylko dlatego, by uwolnić człowieka z niewoli mocy zła. Czy jesteś gotów oddać swoje życie w ręce Jezusa, żeby On również ciebie uwolnił od wszystkiego, co czyni cię zakładnikiem złych duchów?

Jezus rozmawia z Szatanem, jednak nie boi się wejść z Nim w dialog, bo jest głęboko zakotwiczony w Słowie Bożym i walczy mocą Ducha Świętego. A jaka jest twoja postawa, gdy zły rozpoczyna swój uwodzicielski dialog z tobą?

Jezus rozkazuje nieczystym siłom, żeby wyszły z opętanego człowieka. Rozkazuje nie grzecznie i delikatnie, tylko „surowo”. Nie boi się, co pomyślą o Nim inni, bo jest pewny, że pełni wolę Ojca. Często nie potrafimy stawić czoła różnym pokusom, ponieważ boimy się krytyki ze strony naszych przyjaciół oraz kolegów z pracy. Jezus zaprasza cię do całkowitego zaufania Jemu, gdyż tylko taka relacja pozwoli Mu przywieść cię do Ojca. Kim jest Jezus dla ciebie? Czy jest On naprawdę tym, który przemawia z mocą i władzą? Jeżeli nie, to może dzisiaj jest czas, żeby prosić Go, by kimś takim się stał.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *