Ewangelia na 10 sierpnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 10.08.2017 wg św. Jana 12, 24-26 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.

Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.

A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec».

Komentarz do Ewangelii 10 sierpnia:

„Kto, kocha swoje życie, traci je”. Życie jest największym darem, drogocennym skarbem. Nikt nie chce stracić tego, co uważa za najcenniejsze. Czy to znaczy, że mam nie kochać swojego życia, żeby go nie stracić?

„Kto, nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne”. Kolejny krok to nie tylko przestać kochać największy dar, ale też zacząć go nienawidzić. Jak mam nienawidzić tego co jest dla mnie tak wartościowe? Czy to nie za duże wymagania?

Ziarno, które wpada w ziemię, nienawidzi swojego życia i umiera, ale po to tylko aby umrzeć, ale przeciwnie – aby przynieść plon obfity. To zachęta, aby umieć rezygnować z najcenniejszego daru dla większych wartości. Czy dajesz taką ofiarę z siebie samego, z własnego życia, z tego, co ma dla ciebie największą wartość? Porozmawiaj z Jezusem i poproś Go, żeby nauczył Cię jak oddawać swoje życie, aby przynosiło ono wielki plon.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *