Ewangelia na 10 października 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 10.10.2018 wg św. Łukasza 11, 1-4-42 z komentarzem:

Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego:

«Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów».

A On rzekł do nich: «Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie».

Komentarz do Ewangelii na 10 października:

Uczniowie często widzieli Jezusa w czasie modlitwy. Było w niej coś, co ich pociągało. Wiedzieli jednak, że sami, bez Jego pomocy, nie będą potrafili modlić się tak samo. Dlatego poprosili Jezusa, by ich tego nauczył. Jaka jest twoja modlitwa? Ile w niej twoich słów, a ile uważnego słuchania Jezusa i przyjmowania Jego nauki?

Nauka Jezusa jest bardzo prosta. Nie daje długich rad i nie każe powtarzać trudnych, skomplikowanych tekstów. Jezus przekazuje uczniom gotową modlitwę, która składa się z kilku prostych zdań. To wystarczy, aby modlitwa stała się pełna. Na ile twoja modlitwa polega tylko na słowach, a na ile dotyka serca? Czy przemienia twoje spojrzenie i uczy większej miłości?

Rozważ słowa modlitwy Pańskiej. Zauważ głęboki sens każdego zdania. Poszukaj w niej słów, które dziś poruszają cię najmocniej. Zastanów się, jakich obszarów dotykają. Pozostań z tymi słowami przez jakiś czas. Na koniec zastanów się, co możesz wynieść z dzisiejszej modlitwy. Jakie jej słowa będą ci towarzyszyły tego dnia? Poproś o łaskę, aby modlitwa przemieniała twoje serce.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *