Ewangelia na 10 lipca 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 10.07.2024 (Mt 10,1-7) z komentarzem:

Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: „Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie”.

Komentarz do Ewangelii na 10 lipca:

Choć do Jezusa lgnęły wielkie tłumy i wielu było zachwyconych Jego nauką, On sam wybiera dwunastu mężczyzn, którzy będą Mu towarzyszyć. Jezus dokonuje wyboru, ale nie zmusza nikogo, czeka na pełną wolności odpowiedź człowieka. Na jakim etapie jest dziś twoja relacja z Jezusem? Czym dla ciebie jest wolność, którą On obdarowuje także ciebie?

Apostołowie, zanim usłyszeli i odpowiedzieli na Jezusowe słowa powołania, żyli zwyczajnie pośród innych ludzi. Podejmowali codzienne obowiązki, mieli relacje i więzi. W chwili gdy porzucali to wszystko, by pójść za Jezusem, zapewne musieli zmierzyć się z ludzką opinią, z niezrozumieniem, a może i kpiną. Z jakimi reakcjami otoczenia spotykasz się, gdy przyznajesz się do wiary w Boga?

Powołując Dwunastu, Jezus udziela im władzy nad duchami nieczystymi i daje wskazania, jak mają się tą władzą posługiwać. Choć apostołowie wyruszą do ludzi sami, w sercu będą mieli słowa pouczenia swego Mistrza, które będą mogli wypełniać. Jak słuchasz słów Jezusa, które kieruje do ciebie w swoim Słowie? W jaki sposób niesiesz je do twojej codzienności, do ludzi których spotykasz? Opowiedz teraz Jezusowi o tym, co szczególnie poruszyło cię podczas tej modlitwy. Mów o tym, co było dla ciebie ważne, ale też nie bój się mówić o tym, co cię zaskoczyło czy zdziwiło.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *