Ewangelia na 10 lipca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 10.07.2019 wg św. Mateusza 10, 1-7 z komentarzem:

Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.

A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.

Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: „Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie”.

Komentarz do Ewangelii na 10 lipca:

Jezus dał swoim uczniom moc uzdrawiania chorób i słabości oraz władzę nad duchami nieczystymi, aby zwracali ludziom wolność. Oni na to nie zasłużyli. Żaden z nich nie był tych darów godzien, a jednak Jezus ich nimi obdarzył.

Jezus posyła dwunastu uczniów. Historie niektórych znamy dość dobrze. Kiedy Jezus ich wybierał, znał ich serca, wiedział, kim są i do czego są zdolni. Wybrał Piotra, który się go wyparł. Wybrał Tomasza, który nie dowierzał w jego zmartwychwstanie. Przyjął nawet Judasza, który go zdradził. Jezus był im wierny – miłował ich aż do śmierci. Oni zaś od Niego odeszli.

Jezus wybiera także ciebie, znając twoje możliwości i ograniczenia. Wie, że sam nie poradzisz sobie z przeciwnościami. Pragnie udzielać ci tej władzy, którą obdarzył apostołów. Tak jak przez nich Bóg może działać przez ciebie, mimo że nie zawsze udaje ci być wiernym jego nauce. Czy masz świadomość tego, że nie musisz być idealny, aby żyć w relacji z Bogiem? Oddaj swoje serce w ręce Boga. Pozwól, aby to on prowadził cię do świętości, aby rozpalał w tobie charyzmaty Ducha Świętego, którymi mógłbyś służyć kościołowi.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *