Ewangelia na 1 stycznia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.01.2018 wg św. Łukasza 2, 16-21 z komentarzem:

Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli.

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane.

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

Komentarz do Ewangelii 1 stycznia:

Objawienie Jezusa, syna Maryi i Józefa, dziwi wszystkich, nawet samą Maryję. Zachowuje Ona jednak tę wielką tajemnicę w swoim sercu. Postaraj się teraz odpowiedzieć na pytanie: jakie wielkie tajemnice działania Boga w twoim życiu przechowujesz w swoim sercu?

W obliczu tego wielkiego wydarzenia (jakim jest narodzenie Pana), rysują się dwie postawy: zdziwienie i posłuszeństwo. Zobacz: pasterze są posłuszni wezwaniu Boga, wiernie udają się do Betlejem, widzą i opowiadają to, co mieli opowiedzieć. Przeżywają później radość i uwielbienie. Józef i Maryja ósmego dnia ofiarowują Dziecko Bogu w świątyni, są posłuszni woli Bożej. A do czego zaprasza cię Pan Bóg dzisiaj wobec tej wielkiej tajemnicy?

Zarówno Maryja z Józefem, jak i pasterze cieszą się i mają swój udział w Bożym planie. W twoim życiu także dzieje się tak wtedy, gdy pełnisz wolę Boga – choć czasami nie jest to łatwe, pełnienie woli Ojca zbliża nas do Niego, otwierając na doświadczenie mocy Bożej, głębokiej radości i pokoju.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

2 komentarze do wpisu: Ewangelia na 1 stycznia 2018 z komentarzem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *