Ewangelia na 1 sierpnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.08.2017 wg św. Mateusza 13, 36-43 z komentarzem:

Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: «Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście». On odpowiedział: «Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie.

Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!»

Komentarz do Ewangelii 1 sierpnia:

Święty Ignacy z Loyoli pisze, że nasze myśli mogą mieć trzy źródła: my sami, duch dobry i duch zły. Zostawia tym samym miejsce działaniu wolnej woli. Brak tego elementu mógłby doprowadzić do sytuacji, że nagle całe zło i odpowiedzialność za nie zrzucamy na diabła. Jesteśmy współuczestnikami tego, co dzieje się w naszym życiu. Zastanów się, co Jezus powiedziałby o twojej wolności?

Zły sieje chwasty, które mogą zagłuszyć to, co dobre. Czy nie taką sytuację obserwujemy w świecie, gdy informacje o nieszczęściach i złu zagłuszają dobre rzeczy? Czy nie słyszymy częściej o skandalach, niż o pozytywnej postawie ludzi? Próbuj w swoim życiu dostrzegać to, co dobre: czy to w sobie, czy to w innych ludziach.

Dobro pochodzi od Jezusa, ale musimy chcieć je przyjąć. Jezus rzuca dobre nasienie w obfitości i zaprasza nas do przyjęcia go, a gdy je przyjmiemy, rozrasta się także na innych. Twoje dobre czyny pomagają innym. Zobacz dobro, które dzieje się przez ciebie w twoim otoczeniu. Proś o dary Ducha Świętego, by w twoim życiu pomagał tobie w rozrastaniu się dobra, które Jezus czyni.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *