Ewangelia na 1 października 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.10.2017 wg św. Mateusza 21, 28-32 z komentarzem:

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł.

Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi». Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego.

Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć».

Komentarz do Ewangelii 1 października:

Jezus opowiada, jak to Ojciec zwraca się z prośbą do Syna. Fundamentem tego fragmentu jest więź miedzy dwoma osobami. Zastanów się, jak relacja każdego z synów z ojcem wpłynęła na jego postępowanie? Jeden mówi „panie”, drugi szczerze wyraża swoje odczucia, myśli. Spójrz, kim jesteś w oczach Boga? Kim On jest dla ciebie?

W dzisiejszej Ewangelii Jezus ukazuje wstrząsający myśleniem ludzi obraz. Mówi, że skorumpowani urzędnicy i prostytutki wyprzedzają nas w drodze do nieba. Być może znasz kogoś albo słyszałeś o kimś, kto żył w strasznym grzechu, lecz nawrócił swoje serce do Pana i radykalnie za Nim poszedł. Świadectwa takich osób pociągają, wydaje się bowiem, że biegną one do nieba.

Żaden człowiek nie jest bez grzechu. Proś o łaskę żalu za popełnione zło, błędy i brak nawrócenia. Za miejsca, w których nie rozwijasz relacji z Bogiem. Żal ten pozwala na zmianę na lepsze. Prowadzi do nieba. Podziękuj Jezusowi za to spotkanie. To On jest źródłem nawrócenia. Powierz się w Jego ręce i oczekuj dzisiaj Jego przyjścia.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *