Ewangelia na 1 listopada 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.11.2021 wg św. Mateusza 5, 1-12a z komentarzem:

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami:

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.

Komentarz do Ewangelii na 1 listopada

Słowo „błogosławiony” lub „szczęśliwy” jest synonimem słowa „święty”. W Starym Przymierzu błogosławieństwem było życie spokojne i dostatnie, powodzenie i pokój. Jezus w Kazaniu na Górze odwraca tę perspektywę. Szczęśliwi to ci, którzy są ubodzy, którym urągają, którzy cierpią prześladowanie. Co dla ciebie jest synonimem szczęścia? Z którym z ośmiu błogosławieństw utożsamiasz swoje osobiste szczęście?

„W życiu istnieje tylko jeden smutek, nie być świętym” – to słowa z adhortacji „Gaudete et exsultate”. Każdy człowiek jest powołany do świętości. Przyjęcie tego Bożego zaproszenia ubogim i ufnym sercem jest tym, co możesz teraz uczynić. Papież Franciszek daje proste wskazówki, jak można duchowo wzrastać w swojej codzienności. Pomyśl, jaki może być twój styl świętości i jak możesz go realizować w swoim powołaniu?

Słuchając ponownie tekstu Ewangelii zobacz, że Jezus mówi o sobie. To On czyni pokój, przywraca nadzieję i cierpi prześladowanie, aby w ten sposób otworzyć ci niebo. Poproś, aby Jezus mógł wejść do twojego serca ze swoją mocą. Aby twoje serce nie czuło się bogate i było w nim miejsce, na to by kochać innych. Być świętym to przylgnąć do Chrystusa i przebywać z Nim w Jego Królestwie oraz być gotowym na wszystko, aby tego nigdy nie utracić. Proś Ducha Świętego o pragnienie świętości.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *